TEORI OM LIVETS FORMÅL 3.1 – Vilkår for min teori del 1

3 – VILKÅR for min teori

Formålet med denne teori

Formålet med denne teori er at udvide den nuværende videnskabsforståelse med en ekstra dimension. Jeg ønsker at implementere energierne i vores videnskabsforståelse og gøre energierne til en del af det vi kalder ’virkeligheden’ eller ’den fysiske virkelighed’.

Jeg ønsker at denne energimæssige del af virkeligheden skal inddrages i forskningen i fremtiden og jeg ønsker at man skal nå frem til en erkendelse af hvor vigtig denne energimæssige dimension i virkeligheden er. Som et element fra det periodiske system, kan vi som eksempel tage ilt. Vi er alle klar over, at vi indånder ilt hele tiden og, at ilten er den, som er nødvendig for at vores krops system kan arbejde. Også selvom at ilten er usynlig og umulig at holde om. På samme måde er energierne, og herunder de astrale energier, usynlige og uhåndgribelige, men stadigt både helt virkelige og samtidigt yderst nødvendige for at vores følelsesliv fungerer. Og det er disse astrale energier, som jeg i denne teori beskriver skematisk som ’Det periodiske system af astrale energier’.

Jeg ønsker at lære mennesker at kunne mærke deres indre energier og mærke forskel på energiernes kvaliteter. Jeg ønsker at mennesker skal lære at både forstå energierne, men mest af alt lære at bruge dem aktivt. Det første skridt man må tage, når man vil bruge energierne aktivt, er at indse deres rolle i forståelsen af årsag / virkning sammenhængen. Det svarer i praksis til, når vi ønsker at løse de udfordringer vi har i livet, eller ændre på de dårlige livsvaner som driller os – så skal vi forstå, at det ikke bare er vores tanker og handlinger, som er en del af årsag / virkningen i disse udfordringer. Vi skal så at sige inddrage energierne i den ligning vi laver, når vi beslutter hvad vi kan og må gøre, for at løse vores udfordringer. En ligning hvor vi på den ene side har løsningen vi ønsker at opnå og på den anden side har de tiltag vi må arbejde med.

Vi har alle mange formål med vores liv, men i denne teori vælger jeg energierne, og i særdeleshed den astrale energi, som mit ankerpunkt for livsformålet. Den egentlig konklusion på teorien vil måske virke diffust beskrevet, så det er formålstjenstligt at betragte hele beskrivelsen af teorien som en del af den samlede konklusion.

Præsentationsform

Du læser i øjeblikket teorien præsenteret som tekst. Jeg præsenterer andetsteds denne teori i en film. At præsentere teorien som film, giver mig mulighed for at tilføje ekstra dimensioner til formidlingen. Helt i tråd med mit ønske om at tilføje en ekstra dimension til vores forståelse af verden – nemlig den energimæssige dimension. Men i øjeblikket læser du altså den todimensionelle version af teorien fremstillet på tekst.

Perspektiver i forhold til andre videnskaber

Jeg ønsker, at denne teori om livets formål, skal indgå som en brik i det samlede puslespil man videnskabeligt kan lave for at forstå jorden og os beboere samt universet omkring os. Jeg ønsker ikke at denne teori skal stå som et isoleret input, men ønsker at den skal forbinde videnskaber, som tidligere ikke er blevet forbundet.

Jeg ønsker at min teori skal stille sig ved siden af:

  • Videnskaben om biologi, kemi, anatomi mv. inklusiv det periodiske system som værende repræsentanter for den æteriske energi og de fysiske former.
  • Teoretisk fysik, astronomi, matematik mv. om værende repræsentanter for hvor og hvordan at energierne arbejder inde i os og ude omkring os.
  • Neurovidenskab som værende repræsentant for vores indre energimæssige fysiske liv
  • Erfarings- og teorigrundlag om chakraer, astrologi og andre videnskaber, som typisk kaldes spirituelle og esoteriske, som værende repræsentant for ancient wisdom.

Jeg ønsker så at sige at placere min teori mit i spændingsfeltet imellem humanistisk videnskab og naturvidenskab samt mellem eksoterisk videnskab og esoterisk videnskab. Og jeg forbinder disse på en måde, så vi i fremtiden kan forstå, ikke bare den fysiske verden, men også den energimæssige dimension af den fysiske verden.

Men der også nogle videnskaber som min teori udfordrer. Områder som psykologi, fysiologi og filosofi stiller min teori sig ikke ved siden af. Disse områder har en klar relation til hvad min teori handler om, men jeg vil nærmere sige, at min teori graver sig ind i deres fundamentale forståelse af grundlaget for hver deres fagområde og udfordrer dem herfra.

Men for at kunne træde ind i det nye perspektiv, som er nødvendigt for at du kan forstå min teori, må du, som jeg sagde i starten, skubbe de fleste af dine nuværende mindsets til side.

  • I denne teori taler jeg ikke om religion – så undlad at aktivere nogen tanker om religion, når du ser og hører min teori.
  • Jeg taler heller ikke om spiritualitet, som begrebet typisk bruges i dag. Skub derfor din forståelse af spiritualitet til side for en stund.

Jeg taler om den energimæssige dimension af verden! Vi er opbygget af energi, vi har en energikrop, vi har en sjæl som er forbundet til de højere dimensioner. Vores energikrop og sjælsenergi dør ikke når vores fysiske krop dør. Vores oprindelige liv er ikke på jorden. Vi stammer fra højere dimensioner og vi er på rejse i jordens dimension for at opleve og erfare.

Lukket for kommentarer.