TEORI OM LIVETS FORMÅL 4.1 – Energikroppen del 1

4 – ENERGIKROPPEN – dens indhold, udspring og dens tre typer energier

Min teori og energikroppen

Hver menneskelig krop består af 4 kroppe. En fysisk krop (SORT), en æterisk krop (GRØN), en mental krop (BLÅ) og en astral krop (RØD). Den fysiske krop består af fysisk stof og de tre andre består af tre forskellige slags energi og udgør tilsammen energikroppen. Den fysiske krop er omkranset af den æteriske krop og dens energi (GRØNNE PRIKKER). Den æteriske energi er indeni hele den æteriske krop samt den fysiske krop og strækker sig et par centimeter udenfor den fysiske krop. Den astrale krop indeholder astral energi (RØDE PRIKKER), hvilket er vores følelser. Den astrale krop er placeret fra vores halsområde og ned rundt om vores fysiske krop. Den astrale energi udfylder hele den astrale krop og er inde i både den æteriske krop og den fysiske krop. Det mentale krop er placeret i og uden om hovedet og indeholder mental energi (BLÅ PRIKKER), hvilket er vores tanker. Den mentale energi fylder hele den mentale krop og er desuden inde i en del af den astrale krop samt i hele den del af de æteriske og fysiske kroppe som er inden i den mentale krop.

Derudover har vi en sjælsenergi som går fra de højere åndelige dimensioner ned og hæfter sig i det inderste af vores kroppe.

Sjælens ophav og energikroppens dannelse

Der hvor sjælen har sit udspring, kaldes sjælen for monaden (BLOMST). Fra hvor monaden opholder sig, rejser en del af den ned igennem dimensionerne (LYSEBLÅ BUER) til det jordiske plan. Først skaber den dog en mellemstation i et punkt ca. 30 cm. over vores hoved (STJERNE), før den fæstner sig i vores fysiske krop. Når en del af monaden tager denne rejse, benævnes den i min teori som sjælen og sjælsenergien (GRÅ TRÅD).

Fra vi er helt små, begynder vores samlede energilegeme at dannes, og i takt med at vi bliver ældre vokser og udvikles alle vores tre energikroppe.

Vores energikrop er egentlig større end den del jeg vælger at beskrive i denne teori. I området mellem vores nederste energikrop og monadens udspring har vi nemlig yderligere energikroppe. Men jeg beskriver altså ikke disse højere energikroppe, der eksisterer i de disse højere dimensioner i denne teori, men jeg medtager forståelsen af, at vi har flere lag af højere dimensioner over os. Egentlig er det ikke rigtigt at sige at de er ’over’ os, for man kunne lige så godt sige at de var dybere inde i os. Men jeg vælger begrebet ’over’ for at forenkle præsentationen.

Vores livsplan og den individuelle energikrop

Planen

Inden vi inkarnerer i en fysisk krop på jorden, udarbejder vi en livsplan i samarbejde med vores samarbejdspartenere og mentorer i de åndelige dimensioner. Denne plan beskriver hvilke hændelser vi skal ud for, hvilke mennesker vi skal møde og hvilke arbejdsopgaver vi skal udføre. Planen har altså både indhold og formål. Vi er i løbende dialog og bliver konstant overvåget af vores mentorer, men er til en større samtale én gang om året for at samle op på om planen holder eller om den skal korrigeres.

Den akkumulerede sjælsenergi

For at planen kan føres ud i livet, har vi tilgang til noget energimæssigt materiale. Vi har delvis adgang til universets 12 stråleenergier (BAE), og vi har vores akkumulerede sjælsenergi hvori er lagret alle vores tidligere erfaringer og dermed vores evner (SAE). Se eventuelt figur under begreber i afsnit 3.

Vi kan have haft et tidligere liv hvor vi har haft stor succes som sanger og derfor er meget begavet på dette område. Men måske ønsker vi at udvikle vores evner til at lede andre mennesker, så derfor indeholder vores livsplan for denne inkarnation ikke nogen udfoldelse af vores evner til at synge. Men evnerne vil ligge lagret i vores sjælsenergi.

Vores sjælsenergi (SAE) består derfor af en indsamlet sum udtrukket fra de 12 stråleenergier (BAE) som jeg kommer ind på senere i denne film. Og inde i disse energier (SAE) ligger lagret en hukommelse om, hvordan vi tidligere indsamlede disse energier, da vi erfarede og oplevede forskellige ting, i forbindelse med at energierne blev aktiveret og transformeret.

Lukket for kommentarer.