Mine råd som regnskabsrådgiver 6: Personlig udvikling

Det næstsidste opslag i denne række af opslag er nogle ord om den mulighed for personlig udvikling, der ligger i håndtering af virksomhedens bilag, økonomi og regnskab.

Som udgangspunkt oplever jeg i mit rådgivningsarbejde, at folk har ret præcise forventninger til økonomisk, skattemæssig og regnskabsmæssig rådgivning. De kommer altså til mig og stiller et spørgsmål som de selv finder ’objektivt’. Eksempelvis: ’Hvad bør jeg gøre i denne situation?’, ’Hvad kan bedst betale sig i denne situation?’ eller ‘Hvad er reglerne i denne situation?’

Som skrevet i tidligere opslag, er der love og regler på virksomhedsområdet, der skal overholdes og dertil kan du bruge din revisor/rådgiver. Men hvad angår de andre spørgsmål, har du mulighed for at vende dem indad og spørge dig selv om hvad, som føles rigtigt for dig. ’Hvad har jeg lyst til at gøre’, eller ’hvad føler jeg selv er rigtigt at gøre’, er spørgsmål, som kan lære dig om dig selv og lære dig at forstå at du selv bestemmer i dit liv og at du har mange valgmuligheder. Et spørgsmål om hvad der bedst kan betale sig, har jo at gøre med mange andre ting end skatteregler. Det er også et spørgsmål om etik, moral og forhold til samarbejdspartnere, ansatte mv.

Menneskers forhold til deres økonomi er yderst forskellige, men fortæller utroligt meget om en del af deres personlighedstræk. Personlighedstræk som hverken er rigtige eller forkerte, men som er HVERT ENKELT MENNESKES egne personlighedstræk. Træk som eksisterer i os alle og som er de energier i os, vi har fået at arbejde med i dette liv.

Som du kan se af alt mit andet arbejde (film, bøger mv.), arbejder jeg med at rådgive mennesker i forståelsen af sig selv og hvorfor vi er her på jorden. Hvordan at vi er mennesker, der består af en krop der er besjælet af et energilegeme og hvordan at dette legeme bærer en drift med et ønske om at lære og om at udvikle sig. Noget som nogen vil kalde spiritualitet, men som jeg gerne kalder den energimæssige dimension af livet.

Når jeg taler om personlig udvikling via at arbejde med sit forhold til sin økonomi, så prøv selv at mærke hvilket forhold du har til økonomi og regnskab og se på hvordan andre har det med deres økonomiske forhold. Forstå at disse forskelle er vigtige og ikke skal fjernes eller udlignes. Vi er her i verden for at bidrage med lige præcis vores individuelle lys og energi, og vi er ikke her for at det hele blandes sammen til én brun farve. Vi er her for at gøre verden mangfoldig og selv lære fra denne mangfoldighed.

Derfor skal vi ikke alle lave regnskab på den samme måde og vi skal ikke alle have det ’perfekte’ forhold til økonomi. Vi skal have hvert vores forhold, og så skal vi ellers forholde os til om vi er tilfredse med dette forhold. For hvis du allerede står i RKI eller er registeret i den famøse Gældstyrelse, så har du måske brug for at ændre på noget. Måske har du ikke lyst til at ændre noget lige nu, måske har du ikke overskud lige nu, men måske får du lyst senere, når du er blevet tilstrækkelig træt af din situation. Måske elsker du bare kaosset og derfor skal du beholde det, hvad end det koster dig. Men så skal du også huske tage de konsekvenser det medfører.

Men du behøver ikke en masse gæld, for med fordel kunne ændre noget. Du kan faktisk også have for mange penge og for lidt glæde, og dermed have fordel af at ændre på disse forhold. Det kan også være at du ikke forstår dig på dine personlige økonomiske forhold og med fordel kunne lære mere om dette område, eller du kan være for perfektionistisk og tælle hver en krone og med fordel kunne ændre på denne adfærd imod et mere afslappet forhold til penge.

At se på sin økonomi, kan give dig stor indsigt i dig selv og både dine udfordringer og dine udviklingsmuligheder. Men forstå, at du er den du er, og det er dit udgangspunkt. Start med at gå fra dette indre udgangspunkt og tro ikke at du skal være på én bestemt måde. Du er som du er, og kan kun tage det næste skridt fra hvor du står. Du kan ikke tage et skridt fremad fra et sted, du ikke er nået til endnu.

Lukket for kommentarer.