TEORI OM LIVETS FORMÅL 4.2 – Energikroppen del 2

Kollektivet vi rejser ind i, i form af familiens DNA (arv) og familiekulturen (miljøet)

Når vi vil rejse ind i en ny inkarnation har vi altså en plan og vi har vores sjælsenergi, og dertil skal vi så have noget udviklingsmateriale.

Vi rejser derfor med sjælsenergien ned i en fysisk krop ind i en blodlinje eller familiekarma hvis DNA har indlagret en karmisk hukommelse. Derudover ligger vi livsplanen ind i et astrologisk forløb for at give de fornødne planetariske energipåvirkninger i livets start samt dets videre forløb.

Vores fysiske krop, der indeholder vores sjælsenergi og er forbundet med den fysiske krops DNA, bibringer altså det vi kalder ARV. Og vores opvækst skaber vores MILJØ. Arv og miljø i fællesskab skaber aktiviteter i energierne der skaber aftryk og danner større eller mindre blokeringer i energiernes flow. Disse aftryk og blokeringer danner det arbejdsmateriale vi bruger når vi skal transformere astral energi. En proces hvis formål og forløb jeg uddyber i afsnit 8.

Når vi fødes ind i den fysiske krop, skabes der et ’sind’ i vores hjerne. Sindet, kroppen, familiearven og miljøet skaber det vi kalder personligheden og den er skabt i et energimæssigt materiale. Personligheden eksisterer altså i en form, men ikke i form af udelukkende fysisk stof. Personlighedens form er delvis vores krop, men den er også vores energilegeme.

Implementering af sjælsenergi

Et gennemgående tema i hele livet er et højere formål om at udtrække mere energi fra sjælen og implementere den i kroppens celler. Herved opløses personligheden gradvis og sjælen tager styringen over det levede liv. I takt med at vi implementerer mere og mere sjælsenergi i vores fysiske krops celler, vil vi samtidigt kunne trække mere og mere på vores tidligere livs erfaringer som er lagret i vores højere sjælsenergi og monade.

Lukket for kommentarer.