TEORI OM LIVETS FORMÅL 7.2 – Bevidstheden del 2

Dagsbevidsthed og natbevidsthed

Parallelt med beskrivelsen om adgangen til bevidstheden skal vi skelne imellem dags-bevidsthed og nat-bevidsthed.  Min forklaring om adgangen til bevidstheden svarer til det som hedder dagsbevidsthed. For om natten ændres vores indstilling af bevidstheden.

Ændringen i indstillingen betyder, at vores dagsbevidsthed bliver lukket ned om natten, samtidigt med at vores højere sjælelige bevidsthed bliver aktiveret. Dette medfører at den lavere dags-bevidsthed bliver helt inaktiv imens at vi sover og sjælsbevidstheden bliver stærkt aktiveret. Denne aktivitet kan bestå af mange ting som spænder fra at finde løsninger på de problemer som dags-bevidstheden har i dagligdagen, til at udføre arbejde på det åndelige plan.

Bevidsthedsforbindelsen før og nu

Indtil dette tidspunkt i jordens udvikling, har vores liv i en fysisk krop på jorden medført at bevidstheden på det jordiske plan og på det højere åndelige plan var helt adskilt. Der har været religiøse og spirituelle traditioner, som har arbejdet med bevidstgørelse af hvad der foregår på de højere åndelige planer, imens vores videnskabelige traditioner primært har fokuseret på det lavere fysiske plans indhold.

Forbindelsen mellem de åndelige planer og de fysiske planer har hele tiden været der, og bevidstheden på de højere planer har været bevidst om bevidstheden på de lavere planer. Men bevidstheden på de lavere planer, har hos de fleste mennesker ikke været bevidst om bevidstheden på de højere planer.

Det tidspunkt vi er kommet til nu i jordens evolutionære udvikling, indeholder et punkt i jordens udviklingsplan, som går ud på at den lavere bevidsthed skal blive mere bevidst om den højere bevidsthed og skabe en tættere kontakt.

Bevidsthedshukommelsen – kollektiv og individuelt

Det er gældende for de 12 stråleenergier (BAE) at de eksisterer i universet i deres grundtilstand og at de eksisterer som en del af vores personlige sjælsenergi (SAE). På samme måde kan man sige om den del af bevidstheden som jeg har benævnt bevidsthedshukommelsen, at den delvis eksisterer i en kollektiv form og i en individuel form. Den kollektive hukommelse indeholder så at sige ALT, og den individuelle indeholder det enkelte menneskes erfaringer og erindringer.

Lukket for kommentarer.