TEORI OM LIVETS FORMÅL 8 – Transformation

8 – TRANSFORMATION – af astral energi

Transformation af astral energi – processen

Som jeg var inde på omkring beskrivelsen af de 12 stråler, har vi ifølge vores livsplan planlagt hændelser i den tidlige del af livet, som aktiverer og blokerer eller fastlåser astrale energitilstande i os (AWE – se figur under begreber).

Disse tilstande vil eksistere inde i os i denne blokerede form, indtil vi når det tidspunkt i vores livsplan, hvor det er planlagt at vi starte bearbejdningen og opløsningen af de låste energitilstande.

I denne fase af livsplanen, vækker og aktiverer man de fastlåste energitilstande (AWE) og når energierne vækkes til live og mærkes, sker en transformation af energien hvorved bearbejdningen og opløsningen foregår.

Selve processen med at mærke følelser, er en meget stærk og dybdegående energimæssig proces.

Transformationsarbejdet foregår i vores krop ved at vi MÆRKER de følelser som er i de astrale energier (AWE). Et eksempel kan være, at man som barn oplevede meget ensomhed, og at denne følelse var placeret i maven. I teenageårene og de tidligere voksenår havde man måske mange venner og havde travlt med studier, arbejde, familieetablering mv. På et tidspunkt opstår hændelser, som aktiverer den gamle ensomhedsfølelse. Det kan være skilsmisse, dødfald, arbejdsløshed, børn der flytter hjemmefra e.lign. Ensomheden fra barndommen sidder som en blokeret energi og den nye ensomhed skubber til den gamle blokerede energi og giver forskellige former for smerter og ubehag i maven.

Transformationsprocessen er ofte meget lidelsesfuldt, men igennem lidelsen rejser vi først ned i de lavere underlag og derefter når vi op i de højere overlag på spændvidden. Og vi indsamler karmisk frugt til vores sjælsenergi (SAE). Karmisk frugt svarer til erhvervet astral energi der indeholder en hukommelse der består af ens følelsesmæssige erfaringer.

Man kan beskrive dette ved, at når man i den tidligere del af livet oplever svære og eventuelt traumatiserende oplevelser, sætter de fastlåste astrale energier (AWE) sig som en slags krystaller et sted i den indre del af vores fysiske krop. Ved at MÆRKE smerten og ubehaget i dette sted i kroppen, males krystallen til fint stjernestøv. Støv som vi tager med os i sjælen (SAE) når vi dør. Når man MÆRKER energierne handler man ikke og siger heller ikke noget. Man gennemlever blot lidelsen som dermed udgør transformationsprocessen.

Når sjælen er ’ung’ og gennemlever de første 700 inkarnationer sker det typisk, at de oplevede hændelser i barndommen ikke når at blive transformeret i voksenlivet. Og de bliver endda gentaget i voksenlivet liv efter liv i mange inkarnationer. Når man når til de 70 inkarnationer øges tempoet i transformationen af de fastlåste tilstande og i de sidste 7 inkarnationer er tempoet endnu højere. Men lidelsen følger parallelt med, man bliver bare bedre og bedre til at gennemleve lidelse.

Transformation af astral energi – individuelt og kollektiv

Gammelt fastlåst astral energi (AWE) kan sammenlignes med en del af det som kaldes karma. Den skabes og ophobes både hos os individuelt, men også i kollektiverne omkring os. Det kan være vores familie, i lokalområdet, i vores hjemland osv.

I vores livsplan kan vi have både ny og gammel samt individuel og kollektiv astral energi (AWE), som vi har planlagt til at skulle transformeres. Og vi kan endda påtage os ekstra store byrder i afvikling af andre sjæles karma eller kollektivers karma (AWE). Husk at denne type afvikling altid vil give et afkast til sjælen (SAE) som afvikler karmaen i form af belønning til sjælsenergien. Men det er hårdt og lidelsesfuldt arbejde.

Transformation af astral energi – formålet

Formålet med transformation af astral energi er altså at ’kværne’ krystallerne i kroppen fra de gamle karmiske astrale tilstande (AWE) og integrere dette krystalstøv i vores sjælsenergi (SAE). Igennem disse lidelser udvikles hver enkelt sjæls energi (SAE) til højere niveauer og heri ligger adgang til nye åndelige dimensioner. Dette er ikke noget som jeg kan beskrive i denne teori, det er noget hver enkelt sjæl selv skal erfare.

Lukket for kommentarer.